Raspberry Pi Pico 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Program.
Recention.
Referens. 


 

Här är det tänkt att beskriva Raspberry Pi Pico och framför allt vad som skiljer den från tidigare modeller av Raspberry Pi.


 
 

Inledning.

Raspberry Pi Pico är en microkontroller likartad Arduino. Hårdvarumässigt innehåller den RP2040 från Raspberry Pi.

- A Dual-core ARM Cortex M0+
- 264kB of SRAM, and 2MB of on-board Flash memory
- Castellated module allows soldering direct to carrier boards
- USB 1.1 Host and Device support
- Low-power sleep and dormant modes
- Drag & drop programming using mass storage over USB
- 26 multi-function GPIO pins
- 2×SPI, 2×I2C, 2×UART, 3×12-bit ADC, 16×controllable PWM channels
- Accurate clock and timer on-chip
- Temperature sensor
- Accelerated floating point libraries on-chip
- 8×Programmable IO (PIO) state machines for custom peripheral support

OBS! Raspberry Pi Pico är inte en dator, det är en microkontroller. Den exekverar 1 (ett) program.


 


 

Installation.

För att skapa och installera program till Raspberry Pi Pico används ett SDK.
En bra beskrivning hur man kan göra för att programmera Raspberr Pi Pico i Python.
- Pico C/C++ SDK - Libraries and tools for C/C++ development on the RP2040 microcontroller
- Pico Python SDK - A MicroPython environment for the RP2040 microcontroller

 


Till början. 

Program.

led_blink.py


 Recension.

Jag har nu "lekt" lite med Raspberry Pi Pico. Jag har haft följande länk som lots: Programming Raspberry Pi Pico.
Men ... Raspberry Pi Pico är inte min "pice of cake". Jag är inte så förtjust i att endast ha ett enda program som "arbetar". Om jag vill göra något annat måste jag installera ett nytt program. Men för den som är van vid microcontoller, som utför en grej är den nog välkommen. Priset är ju inte avskräckande - 50:- till 80:- hos Elektrokit.
För den som vill prova finns det en bra bok hos bland annat Pimoroni - MicroPython on Raspberry Pi Pico - £12.
För att lära sig Raspberry Pi Pico finns en video i YouTube.


 Referens.

Mera information.
Dokumentation - YouTube.
Inköp, electro:kit.Till början.