DC & Stepper Motor HAT.
Tillbaka till Raspberry Pi.
Inledning.
Installation.
Testning.
Programmering.
Referenser.Inledning.


DC & Stepper Motor HAT är ett styrkort för att styra stegmotorer.
Instruktioner på engelska Learning Arduino Programming. Innehåller byggbeskrivning, installation samt programexempel.Installation.


Följand program behöver installeras:
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-HAT-Python-Library.git
cd Adafruit-Motor-HAT-Python-Library
Installera python-dev:
sudo apt-get install python-dev
Kör setup:
sudo python setup.py install


Inkoppling.

Testning.


Nu kan man börja testa:
cd examples
Efter att ha kopplat in en stegmotor testa med följande:
Programnamn: StepperTest.py :

Exekvera: python ./StepperTest.py

Resultat:Programmering.


Kommandon.

step()
step(numberofsteps, direction, type) Exempel: myStepper.step(100, Adafruit_MotorHAT.FORWARD, Adafruit_MotorHAT.SINGLE)
oneStep(direction, stepstyle) Exempel: myStepper.oneStep(Adafruit_MotorHAT.FORWARD, Adafruit_MotorHAT.MICROSTEP)


Följande program roterar stegmotorn med konstant hastighet.
Programnamn: StepperTest-6.py


Exekvera: python ./StepperTest-6.py

 

Referens.


Inköp kan bland annat göra på: Elektrokit.
Manual på engelska: Adafruit DC and Stepper Motor HAT.

Till början.